Vinhistoria – del 1

Del 1, 2, 3, 4.

Vägen från vildvuxna druvor

Stenåldern

Det finns tecken på att druvor var kända för befolkningen i Serbien redan under stenåldern. Men de fossiler man hittat i arkeologiska utgrävningar i Vinča (i närheten av Belgrad) kommer mest troligt från vildvuxna vindruvor som troligen användes som mat. Man vet heller inte med säkerhet om de krus som hittades i Vinča, så kallade amforor, användes för vin eller för den dryck som i dag liknas vid öl och som tillverkades av fermenterat korn och vete. Men med tanke på att stenåldern spred sig från öst från Turkiets Anatolien tvärs över Balkan mot Centraleuropa, så är det högst troligt att stenåldersmänniskan i Vinča fick chansen att prova de viner som kom på karavanerna från öst.

Romarriket

Romarna lade grunden till hela Europas vinkultur, även Serbiens. De bidrog framförallt till klassificering av druvor, beskrivningar och dokumentation av druvans karaktär, identifiering av skadedjur och sjukdomar, och identifiering av jordmån. Det finns mängder av bevis på att romarna var skickliga vinhandlare och vinmakare, och vin överlag blomstrade i hela regionen under romarriket. År 92 f.Kr. förbjöd dock kejsar Domitianus vinproduktion i alla romerska provinser utanför Apenninska halvön eftersom romarriket stod med stora överskott på vin. Därför kom det sig så att de romarna i Serbiens Sirmium istället drack vin som importerades från Italien.

Sirmium (idag känt som Sremska Mitrovica) var en av de fyra huvudstäderna i romarriket år 294 f.Kr. under den tid som romarriket leddes av fyra makthavare. Kejsar Marcus Aurelius Probus (276-282 f.Kr.) lät ofta sina soldater göra allmännytta mellan krigen. De grävde kanaler, dränerade översvämningar, konstruerade vägar och broar och planterade vingårdar. Historien förtäljer att Probus planterade vinrankor i de romerska provinserna Pannonien, Transalpinska Gallien och Moesia redan 280 f.Kr. Detta efter att ha upphävt kejsar Domitianus förbud mot att odla druvor utanför Apenninska halvön. 

Och även om vi idag är tacksamma över kejsar Probus för att han spred sin kärlek till vin och druvor över Serbiens regioner, så visade hans soldater mest troligt inte samma tacksamhet då de fick kavla upp ärmarna när de kom hem från krig och strid för att fortsätta slita under långa dagar på berget Fruška Goras soliga sluttningar. Som bevis på hans impopuläritet blev kejsar Probus dramatiskt nog till slut mördad av sina egna soldater.


Vinhistoria

Originaltext Tomislav Ivanović
Översättning Lisa Johansson
Bild Arbenllapashtica – CC BY-SA 4.0

Del 1, 2, 3, 4.